Налични курсове

Курсът започва на 14 ноември, 2018 г. 

Продължителност: 2 седмици

Курсът започва на 15 януари, 2018 г.

Продължителност: 2 седмици


* да се подпомогнат работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;

* да се подкрепи и развие ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.


В този курс ще имате възможност да придобиете практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Ще се запознаете с основните стъпки, предизвикателствата и целите във фазите на дизайн, стартиране и управление на успешни предприемачески инициативи със социален елемент. Курсът ще ви подготви за реалния свят на социалния бизнес чрез примери за успешни социални предприятия. Практическата насоченост на курса е основното му предимство.

 Теми: 

 


Целта на курс "Управление на времето" е да повиши капацитета Ви да управлявате личното и екипното си време. Да разширите знанията си в сферата на управлението на времето. Да развиете практически умения за ползване на инструменти за управление на времето, както и да усъвършенствате вашите лични стилове за управление на времето.    

                      

Този курс ще Ви запознае със следните теми:                                                           

  • какво наричаме “управление на времето”
  • добрия мениджър
  • ефективност и ефикасност
  • принцип на Парето
  • къде отива времето ни
  • начини за справяне с нещата, които ни губят времето
  • съставяне на списъци със задачи
  •  разграничаване между спешно и важно
  • делегиране

Програмата за обучение на председатели на синдикални организации и синдикални активисти на КНСБ е разработена под формата на дистанционен онлайн обучителен курс. Чрез него се цели да се подпомогне придобиването и  развитието на  основни знания и умения, които ще Ви позволят да осъществите необходимите  подходи за  осъществяването на успешна  синдикална дейност. Темите на обучението са обединени в 7 модула.