Available courses

Този курс ще ви запознае с основите на софтуера и най-често използваните му възможности. Ще бъдат подробно разгледани елементите на интерфейса и работата с тях, въвеждането и обработката на данни, както и визуалното им форматиране. Значителен фокус ще се отдели на най-полезните и широко използвани вградени математически формули и функциите за работа с текстови данни. Демонстрирани ще бъдат начини за работа и рефериране на отделни работни страници и документи, оформяне на диаграми и най-вече овладяване на един от най-силните инструменти в Excel – Pivot таблицата.