Available courses

* да се подпомогнат работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;

* да се подкрепи и развие ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.


Курсът започва на 4 юни, 2019

Продължителност: 2 седмици