Налични курсове

Курсът започва на 11 юни, 2018 г.

Продължителност: 2 седмици


Курсът започва на 21 май, 2018 г.

Продължителност: 2 седмици

Програмата за обучение на председатели на синдикални организации и синдикални активисти на КНСБ е разработена под формата на дистанционен онлайн обучителен курс. Чрез него се цели да се подпомогне придобиването и  развитието на  основни знания и умения, които ще Ви позволят да осъществите необходимите  подходи за  осъществяването на успешна  синдикална дейност. Темите на обучението са обединени в 7 модула.

Курсът започва на 5 февруари, 2018 г.

Продължителност: 3 седмици

Курсът започва на 12 февруари, 2018 г.

Продължителност: 2 седмициКурсът започва на 12 март, 2018 г.

Продължителност: 2 седмици

Курсът започва на 19 март, 2018 г.

Продължителност: 8 седмици