Налични курсове

Курсът започва на 10 декември, 2018 г.

Продължителност: 2 седмици

Курсът започва на 10 декември, 2018 г.

Продължителност: 2 седмици
* да се подпомогнат работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;

* да се подкрепи и развие ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.